ACIE จัดพิธีเปิดหน้าดิน ลุยสร้างนิคมฯ “เอเชีย คลีน ชลบุรี”

ACIE จัดพิธีเปิดหน้าดิน เดินหน้าสร้างนิคมอุตสาหกรรม “เอเชีย คลีน ชลบุรี” พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะแห่งภาคตะวันออก


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายเสรี อติภัทธะ ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด (Asia Clean Industrial Estate Co.,Ltd. หรือ ACIE) จัดงานพิธีเปิดหน้าดินอันเป็นมงคลเพื่อเตรียมการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี

โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี, นายทรงศักดิ์ ชื่นตา ผู้แทนผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายชายชาญ เตโชทินกร ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี, นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง, นางปณิดา พันธุ์โชติ นายอำเภอหนองใหญ่, และคณะผู้บริหารจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดีและปลูกต้นไม้มงคล-ต้นประดู่ป่า ร่วมกันที่หน้าโครงการ

ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี อยู่ในพื้นที่ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่และตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี บนเนื้อที่กว่า 1,294.43 ไร่ มูลค่าการลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท กำหนดการสร้างเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565

สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี ACIE ร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) และได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในเขตพื้นที่ EEC เพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ อาทิ อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจะมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในระบบการจัดการให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะเชิงนิเวศและพื้นที่สีเขียวที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

Back to top button