CP ส่งมอบ “ฟ้าทะลายโจร” 30 ล้านแคปซูล เสริมภูมิคุ้มกันคนไทยทั่วประเทศ

CP ส่งมอบ “ฟ้าทะลายโจร” 30 ล้านแคปซูล สร้างภูมิคุ้มกันคนไทยทั่วภูมิภาค จับมือกระทรวงสาธารณสุข นำร่องแจกบุคลากรทางการแพทย์-ประชาชน 4 จังหวัดชายแดนใต้


บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ CP โดยนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือซีพี ได้ประกาศดำเนินโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ให้กลุ่มธุรกิจในเครือซีพี ปลูกต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ เพื่อสกัดเป็นยาสมุนไพรแคปซูล 30 ล้านเม็ด เร่งแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่ผ่านมา โดยมุ่งแจกจ่ายไปที่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและมอบให้หน่วยงาน องค์กรพันธมิตร และกลุ่มจิตอาสาต่าง ๆ ร่วมแจกจ่ายไปยังภูมิภาคต่างๆ

สำหรับในการนี้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือซีพี เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร ที่เริ่มตั้งแต่ลงกล้าเพาะปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคมเป็นต้นมา โดยจัดพื้นที่แปลงปลูกจำนวน 100 ไร่ ที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำพราน จ.สระบุรี เพื่อผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแจกฟรี 30 ล้านแคปซูล ขณะนี้กระบวนการปลูกจนถึงการผลิตยาสมุนไพรดำเนินการเสร็จสิ้น พร้อมแจกจ่ายอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งโครงการนี้จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี”  ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทยเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรค และเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม

โดยตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเครือซีพีได้เริ่มทยอยนำร่องแจกจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มูลนิธิดวงประทีป ชุมชนคลองเตย และชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน และล่าสุดในวันที่ 2 ธันวาคม ได้ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างเป็นทางการให้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดชายแดนใต้ และอีกส่วนหนึ่งแจกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้มอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกระจายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปยังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

นายธนินท์ กล่าวว่า หลังจากนี้จะทยอยส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปยังองค์กรพันธมิตร โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิและกลุ่มจิตอาสา เพื่อร่วมแจกจ่ายไปยังภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนกลุ่มธุรกิจในเครือฯ อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ที่มีสาขาและโรงงานในจังหวัดต่างๆ ร่วมผนึกกำลังลงพื้นที่กระจายการแจกจ่ายสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย

“เครือซีพียึดมั่นในหลักปรัชญาสามประโยชน์ มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนมาเป็นลำดับแรก ก่อนจะเป็นของบริษัท ในฐานะที่ซีพีเป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจมา 100 ปี ในประเทศไทย พร้อมนำศักยภาพจากทุกกลุ่มธุรกิจช่วยประเทศ โดยเฉพาะในยามวิกฤต จึงได้จัดตั้งโครงการ ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจรขึ้น แม้ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเปิดประเทศแล้ว แต่ทุกคนยังต้องให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ ควบคุมโรคเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตัวเอง และช่วยแบ่งเบาภารกิจด้านสาธารณสุขของประเทศ  และต้องขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่มาร่วมแรงร่วมใจช่วยส่งต่อยาฟ้าทะลายใจรให้คนในสังคม เพราะหากเรามีร่างกายและกำลังใจที่แข็งแกร่งแล้ว ย่อมผ่านวิกฤตนี้ไปได้” นายธนินท์ กล่าว

ทั้งนี้ล่าสุด เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนเครือซีพี ในการส่งมอบ ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้แก่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20,000 กระปุก โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์และการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้รับมอบ และนายสายัณห์ หงษา ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เป็นผู้แทนเครือฯ ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 10,000 กระปุก ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ

นายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า โครงการ “ซีพีปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ได้ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 20,000 กระปุก เพื่อส่งต่อความห่วงใยไปสู่พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ผ่านโรงพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งยังเป็นพื้นที่สีแดงเข้มของการแพร่ระบาดโควิด-19ในขณะนี้ และมอบอีกส่วนหนึ่งให้กับผู้เข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคมนี้ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี

นอกจากนี้ในส่วนของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จะได้ร่วมผนึกกำลังให้โรงงานและหน่วยงานในกลุ่มซีพีเอฟส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ทำการแจกจ่ายสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อไปให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ส่งมอบให้แก่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ โดยจังหวัดสงขลา ส่งมอบแก่ รพ.สต.น้ำน้อย รพ.สต.บ้านท่าจีน รพ.สต.บ้านพรุ รพ.รัตภูมิ รพ.สต.ตลิ่งชัน รพ.จะนะ เทศบาลบ้านไร่ และเทศบาลควนลัง ในส่วนของจังหวัดปัตตานี มอบให้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบไปยัง สาธารณสุขจังหวัดยะลา สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งจะมีการส่งมอบไปยังประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

นายสายัณห์ หงษา ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กล่าวว่า เครือซีพีได้ส่งมอบยาฟ้าทะลายโจรจำนวน 10,000 กระปุก ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทุ่มเทการทำงานและเผชิญกับภารกิจที่ต้องเสียสละเพื่อปกป้องคนไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงในช่วงที่ประเทศกำลังอยู่ในสถานการณ์โควิด-19

ด้านนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในยามที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตเช่นนี้ ขอขอบคุณซีพีและบริษัทในเครือ ในฐานะภาคเอกชนที่มีความห่วงใยส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งแม้ขณะนี้อัตราของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจะลดลง แต่ยังจำเป็นที่บุคลากรด่านหน้าจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายตลอดเวลาเพื่อเตรียมตัวต่อทุกสถานการณ์  ทั้งนี้เครือซีพีได้ให้การสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่พร้อมจะใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพในการร่วมมือกับคนไทยทั้งประเทศฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้ได้ในที่สุด

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ลดลง แต่ยังต้องคอยเฝ้าระวัง เพราะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในยุโรป ประกอบกับยังพบพื้นที่แพร่ระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งการที่ได้รับยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 20,000 กระปุกจากเครือซีพีในครั้งนี้ จะนำไปกระจายแจกจ่ายให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชาดแดนใต้ 10,000 กระปุก

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบูรณาการงานเพื่อลงไปขับเคลื่อนกับภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้จะนำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรอีกส่วนหนึ่งร่วมแจกจ่ายให้ประชาชนในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ต่อไป ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือจากภาคเอกชนในการช่วยภารกิจด้านสาธารณสุขช่วยสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาของการแพทย์แผนไทยอีกด้วย

สำหรับยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” มีสรรพคุณช่วยป้องกันไข้หวัดสร้างภูมิคุ้มกัน โดยแปลงปลูกทั้ง 100 ไร่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งการบรรจุแคปซูลยังได้รับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา โดยได้ดำเนินการผลิตตามพ.ร.บ.ยาสมุนไพร และผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด เพื่อผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล เร่งแจกจ่ายให้ประชาชนคนไทยทั่วทุกภูมิภาค ได้สร้างภูมิคุ้มกัน มีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้เครือซีพีจะมีการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วย

Back to top button