SPALI ร่วม “มูลนิธิประทีป-อัจฉรา ตั้งมติธรรม” มอบเงิน 5 แสนบ. เพื่อการกุศล

SPALI ร่วมกับ “มูลนิธิประทีป-อัจฉรา ตั้งมติธรรม” มอบเงิน 5 แสนบ. เพื่อการกุศล หวังสนับสนุนการดำเนินโครงการของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ


บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI ร่วมกับ มูลนิธิประทีป-อัจฉรา ตั้งมติธรรม โดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ รวมทั้ง นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ มอบเงินบริจาค 500,000 บาท สนับสนุนการดำเนินโครงการของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และนายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ และนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล “ประทีปทัศน์ IVณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถร่วมจับจองภาพ หรือหนังสือ “ประทีปทัศน์ IV เพื่อการกุศล ระหว่าง วันที่ 14 – 26 ธันวาคม 2564 โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายบริจาคสนับสนุนการดำเนินโครงการของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Back to top button