SPALI มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค “ชุมชนดีอินทร์พัฒนา” จ.พิษณุโลก

SPALI มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ชาวชุมชนดีอินทร์พัฒนา จ.พิษณุโลก จำนวน 41 หลังคาเรือน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและบำรุงสุขให้กับพี่น้องเพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างโครงการ ศุภาลัย ไพร์ด พิษณุโลก


บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI โดยนายบุญชัย ชัยอนันต์บวร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 2 และนายณัฐพล ข่ายทอง ผู้จัดการก่อสร้างโครงการ ศุภาลัย จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก รวมทั้งนางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และนายสมชาย สีวะรมย์ ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ส่งมอบความห่วงใยให้ชาวชุมชนดีอินทร์พัฒนา อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ชาวบ้านจำนวน 41 หลังคาเรือน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและบำรุงสุขให้กับพี่น้องเพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างโครงการ ศุภาลัย ไพร์ด พิษณุโลก

อย่างไรก็ดีตลอดเวลาที่ผ่านมา SPALI ได้มุ่งมั่นสานต่อภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals) ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย ใส่ใจ…สร้างสรรค์สังคมไทย” เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ได้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

Back to top button