“อายิโนะโมะโต๊ะ” สัมมนาออนไลน์ Health Tech Thailand 2021

“อายิโนะโมะโต๊ะ” เข้าร่วมการจัดสัมมนาออนไลน์ ในงานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ หัวข้อ "โภชนาการที่มุ่งมั่นไม่ลดละ Nutrition without compromise"


บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมการจัดสัมมนาออนไลน์ ในงานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Health Tech Thailand 2021) ในหัวข้อ “โภชนาการที่มุ่งมั่นไม่ลดละ Nutrition without compromise” โดยมี นางสาวจินตา ชยาภิวุฒิ เป็นตัวแทนบริษัทในการบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมงานที่สนใจในครั้งนี้

โดยการสัมมนาดังกล่าวมีการนำเสนอความความเชี่ยวชาญหลักในเทคโนโลยีด้านกรดอะมิโนของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นในการนำมาช่วยปรับปรุงภาวะโภชนาการของคนไทย ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีการลดการบริโภคเกลือ การลดการบริโภคน้ำตาล และเทคโนโลยีการพัฒนาอาหาร plant-based meat ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ถูกคิดค้นและถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ของเราให้กับผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม อายิโนะโมะโต๊ะ ก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดนิทรรศการออนไลน์ครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของโภชนาการของคนไทย และเป็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัทฯ เพื่อร่วมพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทย โดยยึดหลัก “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value)” เพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำของโลก

ทั้งนี้ งานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Health Tech Thailand 2021) จะยังคงถูกจัดขึ้นในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ ยาวนานถึงเดือนธันวาคม 2565 (12 เดือน) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและแลกเปลี่ยนพูดคุยกับบริษัทด้านการแพทย์และสุขภาพอื่นๆในงานนี้ได้ผ่านทาง https://www.healthtech-thailand.com/virtual-exhibition

Back to top button