BCPG มอบเงิน 2 ลบ. สนับสนุนโครงการ “งดให้ เพื่อให้”

BCPG มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ตามโครงการ “งดให้ เพื่อให้” ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์


นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์และการลงทุน ผู้แทน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ตามโครงการ “งดให้ เพื่อให้” ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อร่วมสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ อำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

โดยมีพลตำรวจโทโสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมคณะผู้บริหารมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ ร่วมรับมอบ  ณ โรงพยาบาลตำรวจ

ทั้งนี้ บีซีพีจี ได้ดำเนินโครงการ “งดให้ เพื่อให้” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้โครงการ “Breath of the World ” หรือ ต่อลมหายใจให้โลก ผ่านแนวคิด งดจัดทำของขวัญปีใหม่ เพื่อประหยัดทรัพยากร ลดการสร้างขยะโดยไม่จำเป็น

Back to top button