TFG รับรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย” ปี 64

TFG รับรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย” ปี 64 งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีให้เกียรติมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่ 19 และมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยได้มอบรางวัลให้แก่นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลในครั้งนี้ และถือเป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจ โดยใช้หลักจรรยาบรรณ ให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่สังคม และภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจในต่างประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button