6 โบรกเกอร์ผลงานโดดเด่น คว้ารางวัล “TFEX Best Award 2021”

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศรางวัล TFEX Best Award 2021 มอบแก่ 6 โบรกเกอร์ที่มีผลงานโดดเด่น


นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า TFEX Best Award เป็นรางวัลที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทสมาชิกที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในแต่ละด้าน และครั้งนี้ได้เพิ่ม TFEX Best Award of Honor รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จสำหรับบริษัทที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งความร่วมมือและการสนับสนุนของบริษัทสมาชิกล้วนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตของตลาดอนุพันธ์ไทย ดังนี้

รางวัล “Most Active House” สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมสูงสุด มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI)

รางวัล “Active Agent” สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์สูงสุดในส่วนลูกค้าบุคคล มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS)

รางวัล “Popular Agent” สำหรับบริษัทสมาชิกที่สามารถขยายฐานผู้ลงทุนใหม่ใน TFEX ได้โดดเด่น มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KS)

รางวัล “Active Prop-Trading” สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณธุรกรรมในส่วนของบัญชีเพื่อบริษัท (Proprietary Trading) สูงสุด มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPS)

รางวัล “Market Maker Best Performance” สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีผลงานโดดเด่นด้านการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Maker Maker) ของ TFEX โดยพิจารณารวมทุกประเภทสินค้า มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

รางวัล “TFEX Best Award of Honor” มอบแก่บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด (MTSGF) ซึ่งสามารถรักษาความเป็นเลิศได้อย่างต่อเนื่องในด้านการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง ตั้งแต่ปี 2019-2021

Back to top button