PTC แถลงกลยุทธ์ปี 65 มุ่งเติบโตยั่งยืน 19 ม.ค.นี้

PTC เตรียมแถลงข่าวกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน เพื่อเป็นความมั่นคงแข็งแกร่งในระบบพลังงานของประเทศ” วันที่ 19 ม.ค.นี้


บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTC ผู้ประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ที่ครอบคลุมทั่วทั้งภาคอีสาน จัดงานแถลงข่าว “PTC เปิดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน เพื่อเป็นความมั่นคงแข็งแกร่งในระบบพลังงานของประเทศ” ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13:00-14:30 น. ผ่านช่องทาง Facebook: MT Multimedia

โดยบริษัทพร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 110 ล้านหุ้น และเตรียมเข้าจดทะเบียนทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หลังได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกำหนดการมีดังนี้

12.50 น. : เริ่มการส่งสัญญาณการถ่ายทอดสด (Facebook: MT Multimedia)

13.00 น. : ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และนักลงทุน พร้อมเชิญชมวิดิทัศน์ PTC

13.07 น. : ผู้ดำเนินรายการแนะนำผู้บริหาร พร้อมนำเสนอข้อมูลแก่สื่อมวลชนและนักลงทุนรายย่อย โดย

1.นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2.นางสาวพัทธยา โง้วสกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน  บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3.นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

4.นางจารีรัตน์ บุลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด  (ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)

ดำเนินรายการโดย นางสาวสุภัททกิต เจตทวีกิจ (ทีน่า)

14.00 น. : ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

14.30 น. : สิ้นสุดงาน

Back to top button