“เอ็กซอนโมบิลฯ” มอบเงินหนุนซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคผู้ป่วยโควิด – กลุ่มสัมผัสเสี่ยง

“เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์” มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ป่วยโควิด – 19 และ กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้แก่เทศบาลตำบลม่วงหวาน


บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เทศบาลตำบลม่วงหวาน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น

โดย นายวีระ ภูเพ่น เจ้าหน้าที่ประสานงานและความปลอดภัย เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนดังกล่าวให้แก่ นายวิชัย แสงนาค รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงหวาน พร้อมด้วยคณะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงหวาน

ทั้งนี้ สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่ง รวมถึงในจังหวัดขอนแก่นด้วยนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงหวาน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลม่วงหวาน

สำหรับ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เป็นบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Back to top button