BIZ ร่วมงาน “โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง’’ ชี้แนวทาง-สร้างกำลังใจ

BIZ ร่วมงาน “โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง’’ เพื่อส่งต่อแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็ง และเสริมสร้างกำลังใจ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์


นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ เป็นตัวแทนจาก บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ และ โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่าได้ร่วมงานโครงการเกี่ยวกับ Congenital adrenal hyperplasia หรือ CAH เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนให้กับ “โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง” ของนางสาวไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งองค์กร อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ เพื่อส่งต่อแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็งให้กับเพื่อนๆ ผู้ป่วยมะเร็ง ครอบครัว และผู้ดูแลใกล้ชิด โดยเสริมสร้างกำลังใจ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเมื่อต้องเผชิญหน้ากับโรคมะเร็ง รวมถึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์ และพยาบาลให้แผนการรักษาเป็นไปได้ด้วยดีผ่าน “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” เป็นกิจกรรมดีๆ ที่ส่งต่อความสุข และรอยยิ้ม ไปยังผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ BIZ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยมะเร็ง

Back to top button