ESSO จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค “มูลนิธิช่วยคนตาบอด”

ESSO จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย


นายยอดพงศ์ สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSOพร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรฯ ได้นำสิ่งขออุปโภคบริโคภ มอบให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย เพื่อเป็นความสุขให้แก่น้องๆ เนื่องในโอกาสปีใหม่ โดยได้มอบผ่านทาง นายประสงค์  สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

นอกจากนี้ได้ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานจาก ESSO และ บริษัทในเครือเอ็กซอนในประเทศไทย นำโดย ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ ESSO พาพนักงานมาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ ผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิฯ โดยนางศิริเพ็ญ ศรีมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของมูลนิธิฯ มาให้การต้อนรับ

Back to top button