ESSO จับมือ “เอ็กซอนโมบิล” มอบกระติกเก็บวัคซีน “สธ.ศรีราชา” สู้ภัยโควิด-19

ESSO จับมือ “เอ็กซอนโมบิล” มอบกระติกเก็บวัคซีนให้แก่สำนักงานสาธารณสุข อ.ศรีราชา ไว้ใช้บรรจุ-เก็บรักษา ในกรณีต้องไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางมาจุดฉีดตามที่ต่างๆ


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO  และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบกระติกเก็บวัคซีนจำนวน 6 ใบ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อบรรจุเก็บวัคซีนในกรณีที่ต้องไปฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่จุดฉีดวัคซีนต่างๆได้ รวมถึงให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีอีกด้วย

ด้าน นางทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา เป็นตัวแทนส่งมอบกระติกวัคซีนดังกล่าวให้แก่ นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง รักษาการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอศรีราชา  ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประกอบกับมีการพบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนในพื้นที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวในระยะถัดไป  ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชาไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้รีบเร่งดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ขณะเดียวกัน ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือสาธารณสุขอำเภอศรีราชาเพื่อใช้ในการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร มาเป็นเวลากว่า 127 ปีในประเทศไทย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

Back to top button