MTI จับมือ “BACKYARD” เสริมแกร่งเทคโนโลยี ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

MTI จับมือ “BACKYAR ร่วมลงทุนนำ Data Solution ครบวงจรสำหรับบริษัทฯ พัฒนาระบบประกันภัยเต็มรูปแบบเสริมแกร่งธุรกิจและปรับตัวไปตามไลฟ์สไตล์ลูกค้า


นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI กล่าวถึงความร่วมมือว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เชื่อว่าทุกบริษัทฯ รวมถึงประชาชน ได้ถูกดิสรัปชันจากเทคโนโลยีรอบ ๆ ตัว จนเกิด Network Effects ขึ้น ทำให้คนเข้าไปใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งในมุมของการทำงานด้านการรับประกันวินาศภัย จึงต้องมีการนำนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ก้าวหน้าและปลดล็อกขีดจำกัดการทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่าย ไม่ซับซ้อน บนเส้นทางดิจิทัล เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการสร้าง Ecosystem การทำงานแบบผสมผสานกันระหว่าง Human และ Technology ให้ลงตัว”

ด้าน นายจตุพล ชวพัฒนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด หรือ BACKYARD GROUP กล่าวว่า BACKYARD ถือเป็นบริษัทสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น ครอบคลุมตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาด้าน Digital transformation, การสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลและ Robotic and Automation พร้อมเสริมศักยภาพของ MTI ในระยะอันรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทเชี่ยวชาญในการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจเฮลท์แคร์ไปสู่ HealthTech ทั้งด้าน connection, Technology&Innovation ซึ่งจะสนับสนุนกับ  MTI  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจดิจิทัลอย่างไร้รอยต่อ และทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้บริการตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

นางนวลพรรณ กล่าวเพิ่มเติม เมืองไทยประกันภัย จึงได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงปรับ Business model ด้วยการจับมือร่วมกับ BACKYARD พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ให้เข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านเทคโนโลยี ทั้งการพัฒนาระบบงานภายในองค์กร การสร้างฐานข้อมูลให้บริษัทเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงลึก การพัฒนาการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการต่อยอดด้านเทคโนโลยีในการให้บริการด้านคำปรึกษาทางด้านสุขภาพได้ในอนาคต

Back to top button