VGI ส่งทีมอาสามอบเงินหนุนเยาวชน “รร.บ้านนาจาน” จ.ยโสธร

VGI ส่งทีม “วีจีไออาสา” มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ให้แก่เยาวชนโรงเรียนบ้านนาจาน จังหวัดยโสธร


นายมารุต อรรถไกวัลวที รองประธานกรรมการบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI พร้อมด้วยชมรมวีจีไออาสา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งวันพันรอยยิ้มปีที่ 13 มอบเงินบริจาคเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านนาจาน จังหวัดยโสธร มูลค่า 600,000 บาท

ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ดนตรี นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการปลูกป่าที่โรงเรียนบ้านนาจาน อำเภอลิงนกทา จังหวัดยโสธรอีกด้วย

สำหรับการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและผลักดันคุณภาพทางด้านการศึกษาที่ดีให้เยาวชนได้รับอย่างเท่าเทียม ผ่านการกระจายความช่วยเหลือให้กับโรงเรียนในชนบทที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งนี้บริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์โอกาสดีๆ เพื่อตอบแทนสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

Back to top button