“บล.เคทีบีเอสที” ลงนาม “สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ” จัดการกองทุนส่วนบุคคล

"บล.เคทีบีเอสที" ร่วมลงนามสัญญา "สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง เป็นผู้ดูแลจัดการกองทุนส่วนบุคคล


นายณัฐพงศ์ ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST SEC และ นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ KTBST SEC เป็นผู้จัดกองทุนส่วนบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 52 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

Back to top button