ASW ร่วมมือ “รพ.ภูมิพลอดุลยเดช” จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

ASW ร่วมมือ “รพ.ภูมิพลอดุลยเดช” จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์


บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ตระหนักถึงการร่วมดูแลสังคมไทยในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนเกิดการระบาดระลอกใหม่ ส่งผลกระทบโลหิตขาดแคลนต่อเนื่อง จึงร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จัดกิจกรรม ‘หนึ่งหยดโลหิต…ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์’ ครั้งที่ 9 เพื่อให้รณรงค์การบริจาคเลือดต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

โดยมี นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลาง) คณะผู้บริหาร  พนักงานและลูกบ้านเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งมีผู้แสดงความจำนง 145 คน และผ่านการคัดกรอง 92 คน รวมจำนวนโลหิตทั้งสิ้น 41,400 ซี.ซี. พร้อมมอบเป็นของที่ระลึกให้ผู้บริจาคโลหิตทุกคน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

Back to top button