PSTC ประชุมผู้ถือหุ้นปี 65 ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โต 28%

PSTC จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 65 ออนไลน์ โหวตผ่านทุกวาระที่บอร์ดเสนอ พร้อมย้ำเป้ารายได้ปีนี้โต 28%


นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, นายรัชชนันท์ ชานะมัย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ  บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตภาพรวมของรายได้ในปีนี้ที่ระดับ 28% เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

Back to top button