BEAUTY จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

BEAUTYจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)


นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานกรรมการบริษัท, ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมรับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Back to top button