BCPG มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน “โอลิมปิกเดย์”

BCPG มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน “โอลิมปิกเดย์” เดิน-วิ่ง 2022 ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน จ.หนองคาย


พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานโอลิมปิกเดย์จาก นายภูวดล สุนทรวิภาต ผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ในกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2022 โอลิมปิกเดย์ ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลําดวน จังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้ กิจกรรม เดิน-วิ่ง 2022 โอลิมปิกเดย์ ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานโอลิมปิกส์เดย์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย มีความตื่นตัวในการออกกําลังกาย และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการสร้างการรับรู้ของภาคประชาชนทุกภาคส่วนในวงกว้างต่อการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ปี ค.ศ. 2030

Back to top button