GUNKUL เซ็น MOU “ห้องปฏิบัติการกลาง” ลุยพัฒนาคุณภาพกัญชง-กัญชา

GUNKUL ส่ง “ทีเอชซีจี กรุ๊ป” ร่วมลงนาม “ห้องปฏิบัติการกลาง” พัฒนาและควบคุมพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง รวมทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูป ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL โดย นายโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร และดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายธนารัตน์ จิตต์พายัพ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด และ นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central Lab Thai) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาและควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง รวมทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูป เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ถือเป็นการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร เพื่อสุขภาพของคนไทย

Back to top button