TM มอบ 15 ทุน นร. “บริบาลผู้สูงอายุ” สร้างอาชีพรับสังคมสูงวัย

TM จับมือบ.ย่อย TMNC รุกกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพให้ทุนเรียนหลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุจำนวน 15 ทุน สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ยืนยันเรียนจบแล้วมีงานทำทันที


นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า บริษัท The Parents Nursing Home  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจ โรงเรียนการบริบาลเดอะ พาเร้นท์ส  จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “สร้างงานสร้างอาชีพ” โดยการเปิดรับบุคคลทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รับทุนการศึกษาในหลักสูตรการบริบาล จำนวน 15 ทุน เพื่อเรียนที่โรงเรียนบริบาล เดอะ พาเร้นท์ส ทั้งนี้ กิจกรรม “สร้างงานสร้างอาชีพ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายแพทย์นพดล นพคุณ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ TMNC กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนการบริบาล เดอะ พาเร้นท์ส กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนบริบาล หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ตามมาตรฐานที่ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุกำหนด จำนวน 40 คน

โดยมีทุนการศึกษาเพื่อรับเข้าทำงานกับบริษัทให้จำนวน 15 ทุน  ซึ่งผู้ที่สมัครต้องเรียนจบการศึกษาขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 18-45 ปี และมีใจรักงานการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนจะได้รับสวัสดิการต่างๆ ดังนี้ ที่พักอาศัยในหอพักของโรงเรียนฟรี ได้รับชุดยูนิฟอร์ม ชุดกิจกรรมฟรี  และมีอาหารกลางวันเลี้ยงทุกวัน หลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถเลือกทำงานได้ในกลุ่มธุรกิจ The Parents ซึ่งมีทั้ง  “The Parents Nursing Home” และ  “The Parents Hospital” ได้ทันที

ทั้งนี้ โรงเรียนบริบาล เดอะ พาเร้นท์ส ตั้งอยู่เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-539-3318 ต่อ 209, หรือ 080-035-1334

Back to top button