“ตลท.” จับมือ “สมาคมแม่บ้านตำรวจ” ออกบูธ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้”

“ตลท.” จับมือ “สมาคมแม่บ้านตำรวจ” ร่วมออกบูธ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” ส่งเสริมความรู้การเงินข้าราชการตำรวจทุกสังกัดทั่วประเทศ


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมออกบูธในสัมมนา “นักลงทุนมือใหม่ เข้าใจการลงทุน” เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยการออมให้แก่ข้าราชการตำรวจจากทุกสังกัดทั่วประเทศและครอบครัว มีผู้ร่วมงานรวม 670 คน โดยมี รัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อ 28 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บูธตลาดหลักทรัพย์ฯ นำเสนอแนวคิด “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” โดยแนะนำแหล่งเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนด้วย SET e-Learning ที่จัดแพ็กเกจความรู้ไว้เป็นหมวดหมู่ให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจ อาทิ Money Style ให้คุณใช้ชีวิตแบบที่อยากเป็น และเป็นหนี้อย่างเป็นสุข มือใหม่หัดลงทุนในหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้ดาวน์โหลด Happy Money Application เครื่องมือบันทึกข้อมูลทางการเงิน ทั้งสินทรัพย์-หนี้สิน รายได้-รายจ่าย ช่วยให้วางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม และร่วมทำแบบทดสอบความรู้ด้านการเงิน SET FIN Quizz พิชิต Fin Gap พร้อมรับผลทดสอบและคำแนะนำเสริมความรู้ด้านการเงินเป็นรายบุคคลอีกด้วยผู้สนใจสามารถศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney

Back to top button