“ตลท.” จับมือ CGS-CIMB ลุยโครงการ Care the Wild จ.มหาสารคาม

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” จับมือ “บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี” เดินหน้าโครงการ Care the Wild ร่วมลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ จ.มหาสารคาม ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าโครงการ Care the Wild ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ ณ ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม นำโดย นาย ซี คิ-ออง เลาว์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและปฏิบัติการ และตัวแทนพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ พร้อมคณะผู้แทนตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น บนพื้นที่ 5 ไร่ พลิกฟื้นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นมรดกให้ลูกหลาน แหล่งอาหารของชุมชน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 12,600 กิโลกรัมคคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  พร้อมมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่วิสาหกิจกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาป่าชุมชน บ้านหนองทิศสอน

สำหรับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เป็นความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมป่าไม้ และพันธมิตร ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน พร้อมติดตามการเติบโตของไม้ที่ปลูกด้วยหลักธรรมาภิบาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com

Back to top button