SOLAR ถวายเครื่อง Solartron EV Charger “สมเด็จพระเทพฯ” งานสถาปนิก 65

SOLAR ร่วมทูลเกล้าฯถวายเครื่อง Solartron EV Charger “สมเด็จพระเทพฯ” ในงานสถาปนิก’65 Architech Expo 2022 ครั้งที่ 34


นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รับหน้าที่เป็นผู้แทนบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ภายในประเทศแบบบริการครบวงจร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่อง Solartron EV Charger หรือ ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและตอบโจทย์ความต้องการในการเลือกใช้พลังงานทดแทนในปัจจุบัน

โดย Solartron EV Charger (ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า) มีถึง 2 รุ่นด้วยกัน คือ AC Mini Plus EV Charger (7 kWp) และ AC Max EV Charger (22 kWp) ซึ่งพร้อมรองรับระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมและกำลังจะกลายเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานในอนาคตต่อไป

Back to top button