“ตลท.” จับมือ “ตลาดหลักทรัพย์ไห่หนาน” แลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาตลาดทุน

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ร่วมลงนาม “ตลาดหลักทรัพย์ไห่หนาน” ผ่านรูปแบบ Virtual Ceremony เพื่อเชื่อมโยงการระดมและการลงทุน ส่งเสริมการลงทุนของทั้งสองประเทศ


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย อู๋ หุ้ย ยวี ประธานกรรมการ  ตลาดหลักทรัพย์ไห่หนาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ ตลาดหลักทรัพย์ไห่หนาน ในรูปแบบ Virtual Ceremony เพื่อเชื่อมโยงการระดมทุนและการลงทุน ส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนทั้งสองประเทศเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวก พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนในอนาคต

Back to top button