“บลจ.วี-กองทุนเกาหลี” แชร์วิสัยทัศน์ ลงทุนตลาดหุ้นเวียดนาม  

“บลจ.วี-กองทุนเกาหลี” ร่วมแชร์วิสัยทัศน์ ลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามและตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งเวียดนามยังมีพื้นฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่งมีการลงทุนตรงจากต่างประเทศไหลเข้าต่อเนื่อง


นายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวี จำกัด (บลจ.วี) เยี่ยมชมบริษัท Korea Investment Management Co.,Ltd. (KIM) บริษัทจัดการลงทุนที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามมาอย่างยาวนาน ณ ประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้คณะผู้บริหารทั้ง 2 บริษัท ได้แชร์วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามและตลาดหุ้นทั่วโลก โดย KIM มองว่าประเทศเวียดนามยังมีพื้นฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่ง มีการลงทุนตรงจากต่างประเทศ (FDI) ไหลเข้าต่อเนื่อง อีกทั้งประชากรในวัยแรงงานมีสัดส่วนสูง ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศมีการเติบโตสูงและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ Digital Economy ทำให้เศรษฐกิจประเทศเวียดนามมีแนวโน้มที่เติบโตระดับสูงต่อไป

Back to top button