“ตลท.” จับมือ “สมาคม mai” ระดมทุนผ่าน Care the Wild ลดภาวะโลกร้อนยั่งยืน

“ตลท.” จับมือ “สมาคม mai” ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ระดมทุนผ่านโครงการ Care the Wild จ.แพร่ นำไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน


ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) พร้อมด้วยผู้บริหาร บจ.mai และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ผืนป่า ซึ่งระดมทุนผ่านโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect  ณ ชุมชนบ้านอ้อยและบ้านบุญเริง บริเวณอ่างเก็บน้ำม่อนแม่ถาง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ รวม 91 ไร่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำ ร่วมกับสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนพันธมิตรภาครัฐและชุมชน ประกอบด้วย นายประลอง ดำรงค์ไทย อดีตอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ และ นางนันทนา บุญยานันต์ ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง 14 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (maiA) ระดมทุนปลูกป่าบนพื้นที่ 91 ไร่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทจดทะเบียนใน mai   53 บริษัทรวม 65 ไร่ และตลาดหลักทรัพย์ฯ  26 ไร่  นำไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศจากต้นทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชนกว่า 390 ครัวเรือน องค์กรที่สนใจร่วมปลูกต้นไม้ให้ได้ป่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com  หรือ ติดต่อ SET Contact Center 02 009 9999

Back to top button