SA ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565

“สถาบันไทยพัฒน์” ประกาศให้ SA ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565 จากหมด 851 หลักทรัพย์


นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ SA ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ในรอบการประเมินปี 2565

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่า คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า และลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง” นายขจรศิษฐ์ กล่าว

ทั้งนี้ การจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปดในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

Back to top button