LEO ปลื้ม! ติดโผ “ESG emerging” 2 ปีซ้อน

LEO ได้รับคัดเลือกเข้าทำเนียบ “บริษัทวิถียั่งยืน ที่น่าลงทุน” ปี 65 จากสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สะท้อนถึงความสำคัญด้าน ESG


บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่า บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าทำเนียบ “บริษัทวิถียั่งยืน ที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging ประจำปี 2565 จาก สถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สะท้อนถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล (ESG)

Back to top button