RS รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS การันตีบริหารพลังงานเยี่ยม

RS รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน MEA ENERGY AWARDS ประจำปี 64 จากการไฟฟ้านครหลวง ตอกย้ำความสำคัญการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


นายวิทวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS เปิดเผยว่า สำนักงานใหม่ของอาร์เอส กรุ๊ป เป็นอาคารที่มีแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงาน สร้างขึ้นภายใต้คอนเซปต์ ทันสมัย เรียบง่าย และยั่งยืน (Minimal design, Simple space & Timeless) โดยเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคารและสื่อถึงภาพลักษณ์ของ อาร์เอส กรุ๊ป ตามแนวทางมินิมอล และลดทอนการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

ขณะที่ภายในอาคารมีการจัดสรรและใช้พื้นที่ได้อย่างเป็นประโยชน์ครบทุกมิติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน และเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อทำหน้าที่จัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมในอาคาร รวมถึงการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและตรวจตราระบบการทำงานภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ”

นอกจากการบริหารอาคารตามแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานแล้ว อาร์เอส กรุ๊ป ยังมีนโยบายการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย โดยตั้งแต่ปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “แยก แลก รักษ์”เพื่อลดการใช้กระดาษในระยะยาว โดยสามารถนำกระดาษกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลไปแล้วกว่า 12 ตัน ซึ่งเทียบเท่าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กว่า 8,000 กิโลกรัม และลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 200 ต้น และ โครงการ “RS NET ZERO: Think-ก่อน-ทิ้ง Plastic” ที่นำขวดน้ำพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานในองค์กร

ทั้งนี้ อาร์เอส กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในแง่กระบวนการผลิตสินค้าและการบริการต่างๆ รวมถึงการแบ่งปันความรู้ให้แก่พนักงานและชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ทาง www.rs.co.th และ https://www.facebook.com/RSGROUPOFFICIAL

Back to top button