“เอสโซ่-เครือเอ็กซอนโมบิล” มอบอุปกรณ์สำนักงาน “สภากาชาดไทย”

“เอสโซ่-เครือเอ็กซอนโมบิล” มอบอุปกรณ์สำนักงานสภาพดีพร้อมใช้งานให้แก่สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ Donation Hub "รับ" เพื่อ "ให้" ส่งต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบอุปกรณ์สำนักงานสภาพดีพร้อมใช้งานให้แก่สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ Donation Hub “รับ” เพื่อ “ให้” (ศูนย์รวมการบริจาคและจัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือของสภากาชาดไทย) การสนับสนุนครั้งนี้จะนำไปส่งมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สำหรับใช้ประโยชน์ตามภารกิจต่อไป

นางยุพา ว่องไวทยา ผู้จัดการ Global Learning Delivery Services & Compensation Admin พร้อมด้วย นายเจริญชัย ยิ่งปัญญาโชค  ผู้จัดการ Thailand Facilities บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 322  ชิ้น ให้กับคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ  ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และ พล.ต.ท. ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

โดย บริษัท เอสโซ่ฯ และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

Back to top button