UAC เยี่ยมชม “โรงปูนซีเมนต์” เครือ SCG ในสปป.ลาว

UAC เข้าเยี่ยมชมโรงปูนซีเมนต์ “KCL” ในสปป.ลาว หลังร่วมลงนามสัญญาซื้อขาย RDF เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์


นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เข้าเยี่ยมชมโรงปูนซีเมนต์ของ Khammouane Cement Co., Ltd. (KCL) ในเครือ SCG ผู้ผลิตปูนสำเร็จรูปชั้นนำใน สปป.ลาว หลังจากที่ได้มีการร่วมลงนามในสัญญาซื้อขาย Refuse Derived Fuel (RDF) ปริมาณ 15,000 ตัน/ปี เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของ KCL ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในโครงการจัดการขยะที่ได้รับสัมปทาน 45 ปีจากนครหลวงเวียงจันทน์

Back to top button