WHA ต้อนรับ “โกลด์แมน แซคส์ สิงคโปร์” เข้าชมนิคมอุตสาหกรรม

WHA ต้อนรับ “โกลด์แมน แซคส์ สิงคโปร์” เข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะการให้บริการน้ำ รวมถึงโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบบริหารจัดการน้ำเสีย โรงไฟฟ้า และโครงการโซลาร์รูฟท็อป


นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ให้การต้อนรับ Ms. Tan Xuan , Executive Director บริษัท โกลด์แมน แซคส์ สิงคโปร์ ระหว่างการเยือนไทยเมื่อเร็วๆ นี้ โดยทางผู้บริหารของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้นำชมการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะการให้บริการน้ำ ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และศูนย์กระจายสินค้าดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนา-ตราด กม. 18

รวมถึงโครงการนวัตกรรมที่ยั่งยืนต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ไม่ว่าจะเป็นโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบบริหารจัดการน้ำเสีย โรงไฟฟ้า และโครงการโซลาร์รูฟท็อป เป็นต้น

Back to top button