PPS จับมือ “ตลท.” ปลูกต้นไม้ “โครงการ Care the Wild”

PPS จับมือ “ตลท.” เดินหน้าปลูกต้นไม้ให้ได้ป่าผ่านโครงการ “Care the Wild”


ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS ร่วมกับนางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตรโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ทั้งภาคส่วนกรมป่าไม้ นำโดย นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และทีมงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) และชาวชุมชนบ้านใหม่ ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่ 10 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านใหม่ ต. แม่ข้าวต้ม อ. เมือง จ. เชียงราย ซึ่ง PPS สนับสนุนการปลูกไม้ให้ได้ป่ารวม 20 ไร่ และพร้อมสนับสนุนต่อเนื่อง ตอกย้ำแนวคิดของการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมป่าไม้ และพันธมิตร ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างพื้นที่ป่า พร้อมติดตามการเติบโตของไม้ที่ปลูกด้วยหลักธรรมาภิบาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือ SET Contact Center 02-009-9999

Back to top button