TIDLOR สนับสนุน “โมเดอร์นา” ศูนย์วัคซีนบางรัก

TIDLOR มอบวัคซีน “โมเดอร์นา” จำนวน 405 โดส รวมมูลค่า 688,917 บาท ให้ศูนย์วัคซีนและตรวจสุขภาพบางรัก


นางสาวนิภา วนิชวัฒน์ (ซ้าย) ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เป็นตัวแทนมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 405 โดส รวมมูลค่า 688,917 บาท ให้แก่ ศูนย์วัคซีนและตรวจสุขภาพบางรัก สนับสนุนภารกิจบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทั่วไปทุกสัญชาติในประเทศไทย เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยมี พญ. รสพร กิตติเยาวมาลย์ (ขวา) หัวหน้าศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค เป็นตัวแทนรับมอบวัคซีนดังกล่าว ณ ศูนย์วัคซีนและตรวจสุขภาพบางรัก ศูนย์การแพทย์บางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำหรับผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อได้ที่ www.tidlor.com หรือ Facebook Fan page เงินติดล้อ หรือติดต่อได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880 ตลอด 24 ชม.

Back to top button