BLESS ยัน! ธุรกิจโปร่งใส “กลุ่มสุขเจริญไกรศรี” ไม่เกี่ยว ACAP

BLESS ยัน! ดำเนินธุรกิจโปร่งใส “กลุ่มสุขเจริญไกรศรี” ผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เกี่ยว ACAP ซึ่งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แรกเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว


นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BLESS เปิดเผยว่า “กลุ่มสุขเจริญไกรศรี” ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน BLESS ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ACAP โดย BLESS ได้มีการแสดงความโปร่งใส และแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แรกเริ่มในการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อย และการกำหนดราคา IPO ที่ 1.40 บาทนั้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน ส่วนเงินที่ได้มาจากการระดมทุนก็จะนำไปซื้อที่ดินเพิ่ม ขยายโปรเจกต์แนวราบ อย่างไรก็ดี 3-5 ปีต่อจากนี้ BLESS จะมีรายได้โตก้าวกระโดดแน่นอนหลังจากมีฐานทุนที่แข็งแกร่ง

Back to top button