WHART ติดอันดับ “ESG100” ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ตอกย้ำบริษัทธรรมาภิบาล

WHART ติดอันดับหลักทรัพย์ “ESG100” ปี 65 ตอกย้ำด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4


นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHART รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2565 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์

โดยเนื่องจาก WHART  มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  โดยมี นาย วิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสตีกองทรัสต์ WHART ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้

นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตทแมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) เปิดเผยว่า  บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้กองทรัสต์ WHART ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2565 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (พ.ศ.2562-2565) นับตั้งแต่ปีแรก ของการประเมินหลักทรัพย์ในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์

ทั้งนี้ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จาก 851 บริษัทที่หลักทรัพย์จดทะเบียนให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

โดยการได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ของกองทรัสต์ WHART ถือเป็นการสะท้อนศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ที่เน้นการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน ด้วยการคัดเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน ทั้งประเภท Built-to-Suit และ General Warehouse ที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมบนทำเลศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศไทย และมีการกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสัญญาเช่าระยะยาว พร้อมทั้งกลุ่มผู้เช่าที่หลากหลายอุตสาหกรรมในระดับสากลจนสามารถก้าวสู่การเป็นหนึ่งในกองทรัสต์ Industrial ที่มีมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุดในไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

นอกจากนี้ บริษัทจะยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน ภายใต้หลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันไทยพัฒน์ ในการขับเคลื่อนการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และสร้างอัตราการเติบโตตอบแทนที่ดีสู่ผู้ถือหน่วยไปพร้อมกัน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 ในปีนี้

โดยการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

 

Back to top button