BCPG มอบเงินสนับสนุน “นักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ปี 2”

BCPG สอนน้องลดโลกร้อน มอบเงินสนับสนุนโครงการ “นักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ปี 2” รร.วัดอบทม จ.อ่างทอง


นางปรียดา วุฒิภักดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ในฐานะผู้แทนบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG มอบเงินสนับสนุนสำหรับจัดการศึกษาให้กับ นายจารึก นิลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) ในงานกิจกรรมสอนน้องให้รักษ์โลก หรือ “นักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ปี 2” ที่ BCPG จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้น้องๆ โรงเรียนวัดอบทม ร่วมกันดูแลรักษาโลกให้น่าอยู่ โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

สำหรับ BCPG เป็นบริษัทฯ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อีกทั้งเป็นผู้ดำเนินการและลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ และพลังงานลม ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการใช้พลังงานของผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

Back to top button