QTC จัดบูธโชว์สินค้า “หม้อแปลง-โซลาร์” ตอบโจทย์เกษตรกรเลี้ยงกุ้ง

QTC จัดบูธโชว์สินค้า “หม้อแปลงไฟฟ้า-โซลาร์” เจาะกลุ่มลูกค้าเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง หวังช่วยลดต้นทุนพลังงาน


นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ จริงจามิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจโซลาร์ บริษัท คิวทีซีเอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ร่วมออกบูธในงานสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 8 สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565

โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแสดงสินค้าทั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และสินค้ากลุ่มโซลาร์ ภายใต้การบริหารจัดการของ  QTC พร้อมทั้งยังเป็นการนำเสนอข้อมูล และแนะเทคนิควิธีการในการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพื่อสร้างความมั่นคงในการใช้พลังงานไฟฟ้า ควบคู่กับการประหยัดต้นทุนด้านพลังงานให้กับกลุ่มเกษตรกรสู่การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆนี้

Back to top button