HEMP ปลื้ม 3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรา “การบูร” คว้าเกียรติบัตรรับรองคุณภาพปี 65

HEMP ปลื้ม 3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตราการบูร คว้าเกียรติบัตรรับรองคุณภาพปี 2565 โดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตอกย้ำมาตรฐานของผลิตภัณฑ์กลุ่ม HEMP และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค


นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ HEMP ผู้นำธุรกิจส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการและการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ประกาศคัดเลือกให้ยาตรา “การบูร” ซึ่งมีเอ็มดีไลท์ ฟิงเกอร์รูท มอยส์เจอร์สเปรย์, ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด และยาแก้ไอฟ้าทะลายโจร ของบริษัทมอร์ เมดดิคัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ HEMP ได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี พ.ศ.2565

ทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Product) ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรไทย และทำให้ประชาชนได้รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากขึ้น

สำหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์การบูร เกิดจากบันทึกความร่วมมือของ 3 ฝ่าย ประกอบด้วยหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข คือ กรมการแพทย์แผนไทยฯ สมาคมการแพทย์แผนไทยฯ และ บริษัทมอร์ เมดดิคัล จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 3 บันทึกความร่วมมือ ที่มีหลายมิติความร่วมมือด้านสุขภาพและการแพทย์

“เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม HEMP เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพของปีนี้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เนื่องจากการได้รับรองคุณภาพ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำให้บริษัทสามารถนำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้” นายสามารถ กล่าว

Back to top button