LEO ปล่อยโฆษณา “แร็พเล่าเรื่อง” หวังดึงลูกค้าใช้ “โลจิสติกส์” ครบวงจร

LEO จัดทำโฆษณาชุดใหม่ด้วยการ “แร็พเล่าเรื่อง” หวังให้ลูกค้าเข้าใจบริษัทมากขึ้น และมาใช้บริการ “โลจิสติกส์” ครบวงจร


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรยักษ์ใหญ่เบอร์ต้นๆของไทย ได้ปล่อยคลิปโฆษณาชุดใหม่ที่ทำให้ผู้ประกอบการที่สนใจขนส่งสินค้าทั้งการนำเข้า และส่งออกไปยังต่างประเทศเข้าใจบริการของ LEO มากขึ้น ผ่านการแร็พแบบเล่าเรื่องที่มาที่ไปของ LEO และสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

โดย LEO ถือเป็นหนึ่งบริษัทด้านขนส่งที่มีความชำนาญ และช่วยวางแผนให้กับผู้ประกอบการที่ขาดความรู้ด้านการขนส่งสินค้า และบริษัทยังให้บริการโลจิสติกส์สินค้าทุกประเภทแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับสินค้าจากโรงงานของผู้ประกอบการ ไปจนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้รับในต่างประเทศ ซึ่ง LEO มีเครือข่ายมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

Back to top button