PTTEP ร่วมประชุม “TCAC” ขับเคลื่อนเป้า Net Zero ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

PTTEP ร่วมงานประชุม “TCAC” ขับเคลื่อนมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP และคณะผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของ ปตท.สผ. ในงานประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference (TCAC) จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยได้ร่วมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage หรือ CCS) โดย ปตท.สผ. ได้นำเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาจัดแสดงนิทรรศการ เช่น CCS, การผลิตนาโนคาร์บอนจากก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม และการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นคาร์บอเนต โดยงานประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

Back to top button