GUNKUL ต้อนรับสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงเพาะปลูกกัญชง-โรงสกัด CBD

GUNKUL ต้อนรับสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงเพาะปลูกกัญชง บนพื้นที่วินด์ฟาร์มของบริษัทฯ ที่จังหวัดนครราชสีมา และโรงสกัด CBD ที่คลอง 11 จังหวัดปทุมธานี


ดร.พงษ์สกร ดำเนิน (ที่ 7 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงานและกัญชงกัญชา บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ให้การต้อนรับและนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงเรือนสำหรับปลูกพืชกัญชงบนพื้นที่วินด์ฟาร์มของบริษัทฯ ที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโรงสกัดสารสำคัญจากพืชกัญชง (CBD) ที่คลอง 11 จังหวัดปทุมธานี ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ  โดย GUNKUL มีเป้าหมายให้ธุรกิจกัญชง-กัญชา ระดับ Medical Grade เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และเป็นอีกหนึ่งใน New S-Curve ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่ผลักดันมูลค่าให้กลุ่มบริษัทฯเติบโตในอนาคตข้างหน้า

Back to top button