“เอสโซ่-เอ็กซอนโมบิล” มอบเงิน “รพ. น้ำพอง” จำนวน 300,000 บาท

“เอสโซ่-เอ็กซอนโมบิล” มอบเงิน 300,000 บาท ซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพมารดาและตรวจอัตราการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ให้แก่ “รพ. น้ำพอง”


ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO ร่วมด้วย นายวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร รองประธานบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์, นางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขาย, นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการน้ำมัน ESSO และ นายโชคชัย คุณวาสี ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ CSK Service มอบเงินสนับสนุนดังกล่าวให้แก่ นพ. อุรส สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะพยาบาล โรงพยาบาลน้ำพอง

เราตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เราเห็นว่าโรงพยาบาลน้ำพอง เป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้คนในชุมชน และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลด้วยดีมาโดยตลอด เช่นการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ได้มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่ายโควิด-19” ดร.ทวีศักดิ์ กล่าว

ด้าน นพ.อุรส กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอขอบคุณทางบริษัทเป็นอย่างสูง ที่ทำให้เราสามารถวางแผนการรักษาคนไข้ให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

Back to top button