BSM ต้อนรับ “APM” เยี่ยมชมโครงการ SMS สมาร์ทโมดูล่าร์ จ.นครราชสีมา

APM เยี่ยมชมโครงการ SMS สมาร์ทโมดูล่าร์ ของ BSM ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโดยใช้ระบบเอสเอ็มเอส สมาร์ทโมดูล่าร์ (อาคารสำเร็จรูปเอนกประสงค์) ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง และการพัฒนาโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแบบโมดูลาร์ได้อย่างลงตัว โดยมีนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ BSM ให้การต้อนรับและพาชมโครงการตัวอย่าง ณ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Back to top button