CH โรดโชว์ห้องค้า “บล.ฟินันเซีย ไซรัส”

CH เดินสายโรดโชว์ “บล.ฟินันเซีย ไซรัส” เปิดแผนข้อมูลธุรกิจ ก่อนขายไอพีโอ 160 ล้านหุ้น


นายศักดา ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายประวิทย์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน, นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และ นายสรกฤช รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบัญชี บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH พร้อมด้วยนายมุฒิชัย อรุณเรืองอร่าม รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และนายณัฐคม หล่อวัฒนพงษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น และแผนนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กับเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

โดยมี นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CH ให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

Back to top button