TEGH เปิดบ้านต้อนรับ คณะกระทรวงเกษตร เข้าเยี่ยมชมพัฒนา “BCG”

TEGH เปิดบ้านต้อนรับ คณะกระทรวงเกษตร-สหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนารูปแบบอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนิเวศ ภายใต้โมเดล Bio-Circular-Green Economy


ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH ณ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TEGH  และคณะให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของ TEGH ที่สามารถพัฒนารูปแบบอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนิเวศ ภายใต้โมเดล Bio-Circular-Green Economy หรือการผสมผสานของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับชุมชน และการรักษาสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุล ตั้งเป้าสู่การเป็นผู้นำในการผลิตวัสดุที่ยั่งยืนและพร้อมสำหรับการเติบโตสู่ตลาดโลก เมื่อเร็วๆนี้

Back to top button