CH โรดโชว์นักวิเคราะห์ UOBKH

CH โรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ “บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)”


นายศักดา ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายสรกฤช รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบัญชี บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH พร้อมด้วยนายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ และนายณัฐคม หล่อวัฒนพงษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ แก่นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี นายนิติพนธ์ โสภณโภไคย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารสินธร

Back to top button