WHA คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022

WHA คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า


นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รับมอบรางวัล “Thailand’s Best Managed Companies 2022” (บริษัทที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดของประเทศไทย ปี 2565) จัดขึ้นโดย ดีลอยท์ ประเทศไทย การได้รับรางวัลครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคง มีวิสัยทัศน์องค์กรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน และอีกหนึ่งในภารกิจหลักของบริษัทฯ คือ การช่วยบ่มเพาะบุคลากรรุ่นใหม่ ที่จะช่วยดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และประเทศไทยสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยมุมมองที่เป็นบวกและมั่นใจในอนาคต

Back to top button